KPSS A

560 saat

İktisat (200 saat)

Hukuk (200 saat)

Maliye (80 saat)

Muhasebe (80saat)

KPSS B

350 saat

Genel Kültür
Matematik
Türkçe

Genel Yetenek
Tarih
Coğrafya
Vatandaşlık

Ders Saatleri Örgün ve Online Dersler İçin Aynıdır