(1) Online Eğitim hizmeti alımında fiziki herhangi bir teslimat yapılmayacaktır.

(2) Mal (kitap) alımlarında, kargo ücreti ALICI tarafından ödenecek olup kargo fiyatı sipariş toplam tutarına eklenmektedir. ŞİRKET söz konusu kargo ücretinin tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.

(3) Teslimat, anlaşmalı kargo şirketi aracılığı ile ALICI’nın belirttiği adresinde teslim edilecektir. Teslim anında ALICI’nın adresinde bulunmaması durumunda dahi ŞİRKET edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından ve/veya hiç teslim almamasından kaynaklanan zararlardan ve giderlerden ŞİRKET sorumlu değildir. ŞİRKET, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun teslim edilmesinden sorumludur.

(4) ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ürünü kabul etmemekle ve kargo firması çalışanına tutanak tutturmakla sorumludur.

(5) Ortalama teslim süreleri, özel kargo şirketiyle tahmini 3-7 gün ve her halükârda 30 günlük yasal süre içerisinde teslimat yapılmaktadır.

(6) Sözleşmeye konu ürün(ler), ALICI’dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ŞİRKET sorumlu tutulamaz.

(7) Sözleşme konusu ürüne ilişkin ödemenin ALICI tarafından kredi kartı ile yapılması durumunda, ALICI’nın talebi doğrultusunda, kredi kartı sahibinin ya da ürünün teslim edileceği kişinin farklı olmasından kaynaklanabilecek olan, kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız ve hukuka aykırı olarak kullanılması da dâhil olmak üzere türlü hukuki risk, ALICI’ya aittir. ALICI, bahsi geçen durumlarda herhangi bir şekilde zarara uğraması halinde ŞİRKET’ten hiçbir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

(8) ŞİRKET mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar ve/veya teknik sebepler vs. nedenlerle Sözleşmeye konu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya 5 (beş) gün içinde bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, Sözleşmeye konu ürünün(lerin) varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar en geç 14 (on dört) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir.

(9) ALICI talep ve şikâyetlerini ŞİRKET’in adres, telefon, faks ve e-posta adreslerine iletebilir ve ayıplı ürünlerin değiştirilmesi için de ŞİRKET’e ait adrese kargo bedeli ödemeksizin gönderimde bulunabilir.

(10) ALICI, Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında ikamet etmekte/bulunmakta ve/veya ürünün teslim edileceği adres Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında bulunmakta ise, ikamet ettiği/bulunduğu ve/veya ürünün teslim edileceği ülkenin söz konusu ürünün alımı nedeniyle yasa, yönetmelik ve ilgili yasal düzenlemeleri uyarınca tahakkuk ettireceği gümrük vergisi, harç ve sair her türlü mali yükümlülüğün kendisine ait olacağını, ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm ödemeleri derhal ve aynen yerine getireceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder.

(11) ALICI’nın adresi ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firmasının dağıtım alanının dışında kalmakta ise, ALICI dilerse ürünün teslim edilebilmesi için talep olunacak tüm masraf ve bedelleri ödemeyi veya ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firmasının en yakın şubesinden satışa konu olan ürünü bizzat teslim alacağını şimdiden kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ALICI, ŞİRKET’in anlaşmalı olduğu kargo firması tarafından bilgilendirilecek olup, ALICI dilerse sözleşmeden dönebilir.

(12) Özel kargo firması ile yapılan gönderilerde, taşıma sırasında paketin zarar görmesi durumunda zarar ŞİRKET tarafından telafi edilir. Zarar görmüş paket durumunda;
a) Zarar görmüş paketler teslim alınmayarak teslimatçı firmaya tutanak tutturulmalıdır.
b) Eğer teslimatçı firma yetkilisi paketin hasarlı olmadığını düşünüyorsa, orada paketin açılarak ürünlerin hasarsız teslim edildiğini kontrol ettirme ve durumun yine bir tutanakla tespit edilmesini isteme hakkınız vardır.
c) Paket tarafınızdan teslim alındıktan sonra teslimatçı firmanın görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.
d) Paket kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, durum, tutanağın sizde kalan kopyasıyla birlikte en geç 3 (üç) gün içinde ŞİRKET’e bildirilmelidir. ŞİRKET en kısa sürede yeni ve sağlıklı bir teslimatın gerçekleşmesini sağlayacaktır.